Oferta

Dla deweloperów

Etapy naszej współpracy obejmują spotkania z inwestorem w celu ustalenia szczegółów realizacji, inwentaryzację terenu oraz drzewostanu, wykonanie projektu zagospodarowania terenu a także kompleksową realizację. Jeśli jest taka potrzeba pomagamy w załatwieniu formalności np. związanych z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew lub utworzenie oczka wodnego.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Przygotowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych przez architekta krajobrazu o wieloletnim doświadczeniu
 • Inwentaryzację terenu i drzewostanu
 • Aranżację i wykonanie ogrodów w domach prywatnych na terenie budowanego przez Państwa osiedla (co gwarantuje korzystną cenę)
 • Zakładanie trawników z rolki oraz siewu wraz z uprzednim przygotowaniem terenu
 • Zakładanie łąk kwietnych z uwzględnieniem preferencji naszego klienta
 • Zakup materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń wraz z uprzednim przygotowaniem terenu
 • Zakładanie systemów nawodnieniowych
 • Zakładanie systemów odwodnieniowych działek i systemu odprowadzania wody deszczowej do skrzyń rozsączających
 • Wykonywanie oświetlenia ogrodowego
 • Budowanie nawierzchni ogrodowych np. alejek z wykorzystaniem różnorodnych nawierzchni (bruk, kostka betonowa i granitowa, żwir, płyty chodnikowe i inne)
 • Budowanie zbiorników wodnych (oczek, stawów) oraz fontann
 • Budowanie ogrodzeń panelowych i z siatki
 • Wykonywanie małej architektury ogrodowej (altany, pergole itp.)
 • Budowanie tarasów z drewna i kompozytu
 • Zakładanie tzw. zielonych dachów
 • Cykliczne lub jednorazowe pielęgnacje przestrzeni zielonych
Realizacje

Dla deweloperów